Kariyer Rehberi

Hangi Sektörler Tercih Ediyor?

Türkiye’de faktoring hizmetlerinden en çok küçük ve orta ölçekli şirketler faydalanıyor.Bu şirketleri sektör itibaryla değerlendireceğimizden yüzdesel değılım,sektörlerin dönemsel ihtiyaçlarına göre değişken olabiliyor.2011 yılı işlem hacminde ortalama sektör payı  yüzde 3,bir sektörün aldığı en yüksek pay ise yüzde 10.Sektör sıralamasında ilk beş sektör;tekstil,inşaat,toptan perakennde ticaret,metal ana sanayi ve enerji,Yüzde 69 pay ile ağırlıklı olarak imalat sanayine hizmet veriliyor.İmalat sektörünü hizmet sektörü takip ediyor.Tarım sektörünü ,faktoring hizmetlerinden aldığı payı  ise yüzde 2.

Anadolu’ya yayılmış olan KOBİ’lerin faktoring hizmeterinden daha fazla yararlanması için son dönemde tanıtım çalışmaları hız kazandı.Son yıllarda,hem faktoring sivil toplum kuruluşları hem de faktoring hizmeti veren şirketler adeta bir tanıtma atapındalar.İhracatçı KOBİ’lerin faktoring hizmetleriyle artırdıkları ihracat oranı da sektörlerin,faktorngge olan ilgisini ortaya koyuyor.Hala bir çok KOBİ’nin bu hizmetlerden tam anlamıyla yararlanmadığını da düşünülürse KOBİ’lere yönelik cazip yöntemleri,uzun dönemler boyunca potansiyelini koruyacağa benziyor.

Tanıtım Çalışmaları Devam Edecek

Faktıoring derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Ataman,Türkiye’deki faktoring kullanımı ve algısını yorumlarken 2010 yılında yapılan,sektördeki algı araştırmasında örnek veriyor.Ataman,”Bu çalışma sonucunda sektör hakkında geçmişe nazaran olumlu bir algının olduğunu;ancak Türkiye’de faktoring denince akla ilk olarak finansman özelliğinin geldiği gördük.Halbuki faktoring şirketleri,finansman sağlamanın dışında ancak yönetimi ve borçlunun ödememe riskinin faktör tarafından üstlenilmesini içeren garanti hizmetlerini sunuyor.Böylece,iş prtaklarına yalnızca finansman kaynağı sağlamakla kalmayıponların kendi iş alanlarına  odaklanmalarını ve faaliyet alanlarında daha güvenli hizmet vermelerini sağlıyor.Bu fonksiyonların doğru anlantılması mal mukabili ihracatı yapan firmalarımız açısından çok önemli” diyor.Ataman dernek olarak 2011′de şirketlere ve kamuoyuna yönelik tanıtım çalışmları yüyüttüklerini ve sektörün yasal çerçeveye kavuşmasını için uğraş verdiklerini belirtiyor